Typisk.

Mari reiser heim. Mari vert overvelda av den fine naturen heime i Sogn. Mari tar masse bilete:

Advertisements